Om oss och om gården

mot-huset_090717_1.jpg

Delar av flygelbyggnaden byggdes på 1700-talet. Enligt utsago ska den ha byggts till i etapper
och varit boningshus, bakstuga och fattigstuga.
Bakugnen finns kvar och har använts ett flertal gånger!

Det stora huset byggdes av kalksten på 1840-talet. Under några tiotal år (på 30- och 40-talen)
användes det som skola, annars har det varit en jordbruksfastighet.
Bakbygget består av två rum, som användes till eleverna för omklädnad och liten matsal.

Från 50-talet och framåt har huset använts som vanligt boningshus utan mark till och på
60-talet renoverades fastigheten till modern standard.

Då vi köpte gården 1973 insåg vi ganska snabbt att man behövde isolera eftersom huset slukade el!
Då började ett renoveringsarbete, som fortfarande år 2013 inte är färdigt. Inga fritidsproblem alltså...

vinkeln_091.jpg