Acer negundo 'Flamingo'

Svenskt namn: 
Asklönn
Typ av växt: 
träd
Växtsätt: 
grenad
Höjd: 
2,5-4 m