Azala 'Exquisitum'

Svenskt namn: 
Azala 'Exquisitum'
Typ av växt: 
buske
Växtsätt: 
grenad
Blomfärg: 
ljusrosa
Blomform: 
stjärnformad
Blomtid: 
försommar
Höjd: 
120-150 cm