Erica ar. 'Albert's Gold'

Svenskt namn: 
Klockljung 'Albert's Gold'
Typ av växt: 
marktäckare
Växtsätt: 
krypande
Höjd: 
10-20 cm