Gleditsia tracanthos 'Sunburst''

Svenskt namn: 
Korstörne 'Sunburst''
Typ av växt: 
träd
Växtsätt: 
enkel stam
Höjd: 
2,5-4 m