Larix kaempferi 'Blue Dwarf'

Svenskt namn: 
Lärk 'Blue Dwarf'
Typ av växt: 
träd
Växtsätt: 
enkel stam
Höjd: 
120-150 cm