Picea pungens 'Glauca'

Svenskt namn: 
Blågran
Typ av växt: 
träd
Växtsätt: 
enkel stam
Blomtid: 
vår
Höjd: 
>4 m