Våra växter

 

huldine_500.jpg
Vi har många växter, men inga specialväxter. Det är sådana som vi tycker om och trivs med där
bl a klematis intar en speciell ställning. De är tacksamma och tycks trivas hos oss.

Under en tid samlade vi på rosor, men detta har avtagit och nu är det snarare alpiner som står i fokus.
Vi har börjat anlägga platser för de här små växterna med mycket grus och väldränerat.

Ett växthus stod högt på önskelistan och det blev klart sommaren 2001.
vaxthus.jpg

En del rosor växer inte alls, andra över alla bräddar - vi tackar och tar emot!
seagull_091.jpg
Just där den lilla muren står har det funnits en ladugård av kalksten. När dammen grävdes kom många
stenar upp i ytan och vi kunde ta dem tillvara till olika ändamål. Det här blev ett fint vindskydd och det
bästa är att de sista solstrålarna för dagen når ner just till det här området!

muren.jpg